GreenPunkt

Иновации за дома

Понятието “иновация” възниква още в началото на ХХ век. То описва иновационните процеси, като създаване на нови продукти или изменения в развитието на пазара и производството. В това понятие включваме също така всички видове нововъведения, независимо от тяхната степен на новост на пазара и фирмата. Тук ще откриете иновативни стоки за употреба в биха, които биха подобрили или улеснили ежедневието ви.