GreenPunkt

Стави и кости - проблеми

Уседналият живот, работата в офис, на бюро и липсата на движение са причина много хора и то все по-млади хора, да се оплакват от ставни болки. В съвременния начин на живот, все по-често се срещат проблеми като шиповете и разширените вени. Те се превърнаха в "модерни болести".