GreenPunkt

Диабет, кръвна захар, инсулин

Захарният диабет е най-разпространеното ендокринно заболяване, от което страда около 3% от населението в света.

Това е хронично заболяване, характеризиращо се с повишена кръвна захар, поради нарушено производство на инсулин от задстомашната жлеза и недостатъчната му ефективност.
Нашето здраве в болшинството от случаите е в нашите ръце, но при захарния диабет - не е точно така. В някой от случаите има и наследствена обремененост. Ние не можем да променим нашата наследственост, но сме в състояние да променим своя начин на живот. Ако се погрижим за здравето си навреме чрез здравословно хранене, ежедневна двигателна активност и успеем да придобием умения за справяне със стреса, можем сами да намалим вероятността да се разболеем от диабет.