GreenPunkt

Дихателна система - профилактика и лечение

Дихателната система осъществява газообменната функция. Посредством този физиологичен процес в организма постъпва кислород, необходим за осъществяването на голямата част от биохимичните процеси в ролята на окислител. Посредством дишането се отделя от организма образувания в резултат на същите биохимични процеси въглероден двуокис.

За да може правилно да извършва своята функция дихателната система трябва да бъде в добро състояние. За това много важен фактор е профилактиката. Тук ще намерите редица хранителни добавки, които ще ви помогнат за това.