Здраве продавница - Начало

Сребърна вода

Още от древни времена се смятало, че сребърната вода има антисептични и лековити свойства. В древен Египет например полагали върху раните тънко сребърно фолио, което допринасяло за бързото им заздравяване и намалявало риска от инфекции. Използвано е също и в Гърция, Индия, Рим и Китай.

Приложението на среброто в днешно време е доста по-усъвършенствано, като благодарение на напредналите технологии се използва най-вече като колоидно сребро с концентрация във вода или така наречената сребърна вода. Основното предимство на сребърната вода, особено спрямо антибиотиците, е, че за разлика от тях, тя действа унищожително и на вирусите, освен на бактериите. Сребърните йони атакуват ензими в патогените, с което се преустановява развитието им в организма, в резултат на това те биват унищожени до няколко минути. Другото и предимство на фона на широкопопулярния прием на антибиотици е фактът, че към сребърните йони бактериите не могат да придобият резинстентност. Особено важно за упорити и често появяващи се инфекции!