GreenPunkt

Минерали и Витамини

Витамините са нискомолекулни органични вещества, необходими в минимални количества за нормалната жизнена дейност на човека и животните. Наименованието витамини се появява през 1912г, след като американският биохимик, от полски произход, Казимир Функ изолира от оризовите люспи вещество, което лекува бери-бери. Нарича това вещество "витамин В1". Витамините са съединения, които организмът не може да произвежда сам, затова е необходим прием чрез храната или хранителни добавки.